Лежнюк Петро Дем’янович — Енциклопедія Сучасної України

Лежнюк Петро Дем’янович

ЛЕЖНЮ́К Петро Дем’янович (23. 02. 1946, с. Дроздів Гощан. р-ну Рів­нен. обл.) – фахівець у галузі електроенергетики. Д-р тех. н. (1996), проф. (1998). Закін. Львів. політех. ін-т (1970). Відтоді пра­цює у Вінн. тех. ун-ті: від 1996 – зав. каф. електр. станцій і систем. Наук. дослідження: матем. мо­делювання електроенергет. сис­тем, розроблення методів і алгоритмів розрахунків та аналізу їх оптимал. режимів.

Пр.: Критеріальне програмування в задачах великої розмірності // Вісн. Вінн. політех. ін-ту. 1996. № 2; Методи оптимізації в електроенергетиці. Критеріальний метод. В., 1999; Вза­ємовплив електричних мереж і систем в процесі оптимального керування їх режимами. В., 2008; Оцінювання втрат електро­енергії в низьковольтних електричних мережах засобами нечіткої логіки. В., 2009; Зменшення додаткових втрат електроенергії в неоднорідних елек­трич­них мережах // Вісн. Хмельн. ун-ту. 2013. № 5 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016
Цитувати статтю
С. В. Павлов . Лежнюк Петро Дем’янович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=54078 (дата звернення: 28.02.2021).