Лейтес Олександр Львович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лейтес Олександр Львович

ЛЕ́ЙТЕС Олександр Львович (18. 06. 1926, Одеса – 11. 04. 1977, Фрунзе, нині Бішкек) – анатом. Син Л. Лейтеса. Д-р мед. н. (1963), проф. Навч. в Ашґабат. мед. ін-ті (від 1942), закін. Одес. мед. ін-т (1947), де й працював від 1948. У 1953–57 та 1959–63 – у Башкир. мед. ін-ті (Уфа); 1963–66 – у Тюмен. мед. ін-ті (РФ): 1966 – зав. каф. оператив. хірургії і топогр. анатомії; 1966–77 – зав. каф. нормал. анатомії людини Киргиз. мед. ін-ту (Фрунзе). Вивчав пластичність кровонос. судин у зв’язку з динамікою структур внутр. органів, м’язів, нервів на фоні моделювання патол. процесів.

Пр.: Нервы мышц тазового дна (экс­периментально-морфологическое исследование) // АГ. 1957. № 1; Нервы мышц мочеполового треугольника муж­чины // Урология. 1958. № 5; Новые нервные и сосудистые отношения при пластических операциях на мочевых путях. Фрунзе, 1969; Нейрогенный мочевой пузырь (экспериментальные и клинические исследования). Фрунзе, 1971 (спів­авт.); Пластичность кровенос­ных сосудов сердца и легких. Фрунзе, 1972 (спів­авт.); Пластичность кровенос­ных сосудов швов и анастомозов опе­рированных органов (эксперимен­таль­но-морфологические исследования). Фрунзе, 1974.

Літ.: Памяти Александра Львовича Лейтеса // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1977. № 12.

К. К. Васильєв

Стаття оновлена: 2016