Лелекач Микола Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лелекач Микола Михайлович

ЛЕЛЕКА́Ч Микола Михайлович (19. 12. 1907, м-ко Коритняни, нині село Ужгород. р-ну Закарп. обл. – 06. 09. 1975, Ужгород) – історик. Канд. істор. н. (1959). Закін. Карловий ун-т у Празі (1934). Працював у Земському архіві Підкарп. Русі (Ужгород, 1936–38); Підкарп. т-ві наук і Ужгород. учител. семінарії (1942–44). Деякий час утримувався угор. окупац. владою в спец. таборі у Трансильванії (нині Румунія). 1944 мобілізов. до угор. війська і відправлений на Сх. фронт, однак незабаром потрапив у полон і вступив до рад. армії (був перекладачем з угор. і чес. мов). 1945–46 – дир. Закарп. обл. держ. архіву (Ужгород); від 1946 – в Ужгород. ун-ті: 1948–56 – зав., від 1956 – доц. каф. заг. історії. Досліджував іс­­торію та культуру Закарп. України. Брав участь у виданні праць «Загальна бібліо­графія Підкарпаття» (Унгвар, 1943), «Історія міст і сіл Української РСР. Закарпатська область» (К., 1969).

Пр.: Руська шляхта на Підкарпатській Русі: (Шляхта Ужанської Крайни) // Під­карп. Русь. Річник 12–13. 1936; Нові причинки до політичної діяльності Адоль­фа Добрянського // Наук. зб. т-ва «Просвіта». Річник 13–14. 1938; Про приналежність Закарпаття до Київської Русі в Х–ХІ ст. // Наук. зап. Ужгород. ун-ту. Т. 2. 1949; Культурні зв’язки Закарпаття з Україною і Росією в ХVІІ–ХVІІІ ст. // Там само. Т. 9. 1954; Процес закріпачення закарпатського селянства в ХІV–ХV ст. // Там само. Т. 29. 1957 (усі – Ужгород).

Літ.: Божук Г. В., Пальок В. В. Від­значення 60-річчя з дня народження М. М. Лелекача // УІЖ. 1968. № 2; Ола­шин М. В. Історичний факультет Ужго­родського національного університету: Біобібліогр. довід. Уж., 2010.

М. В. Олашин

Стаття оновлена: 2016