Лемак Василь Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лемак Василь Васильович

ЛЕМА́К Василь Васильович (15. 02. 1970, с. Вільхівка Іршав. р-ну Закарп. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2004), проф. (2006), чл.-кор. НАПрНУ (2009). Закін. істор. (1993) і юрид. (1997) ф-ти Ужгород. ун-ту, де й працює: 1998–2003 – заст. декана юрид. ф-ту з вихов. роботи, від 2004 – зав. каф. історії та теорії держави і права, водночас 2011–13 – проректор з наук.-пед. роботи. Досліджує теор. й практ. проблеми моделі правової реформи у Чехії та Словаччині в умовах постсоціаліст. модернізації, її сутність, напрями та результати.

Пр.: Основи держави і права: Курс лекцій. Уж., 1996; Державно-правова реформа в Чехословаччині в умовах постсоціалістичної модернізації й поділу федерації. Уж., 2002; Постсоціалістична держава: теоретико-правові проблеми. Уж., 2003 (співавт.); Конституція України: Наук.-практ. коментар. 2-е вид. Х., 2011 (співавт.); Правова доктрина України: У 5 т. Т. 1. Х., 2013 (спів­авт.).

Літ.: Лемак Василь Васильович // Наук. еліта Закарпаття: Д-ри н., проф. Ужгород. ун-ту. Уж., 2005.

М. В. Олашин

Статтю оновлено: 2016