Лемберг Олександр Абрамович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лемберг Олександр Абрамович

ЛЕ́МБЕРГ Олександр Абрамович (06(18). 10. 1899, м. Єлисаветград, нині Кіровоград – 23. 06. 1981, Харків) – лікар-рентґенолог. Д-р мед. н. (1955), проф. (1956). Закін. Харків. мед. академію (1921). Відтоді працював в Укр. рентґенорадіол. ін-ті (нині Ін-т мед. радіології НАМНУ, Хар­ків; брав участь у його орг-ції); водночас від 1928 – у Харків. мед. ін-ті: 1936–41 та 1943–46 – зав. каф. рентґенології. Під час 2-ї світ. вій­ни був гол. рентґенологом сан. відділу Сибір. військ. округу та упр. шпиталів Новосибір. обл. відділу охорони здо­ров’я (РФ). 1944–75 – зав., 1975–78 – проф.-консультант каф. рентґенології Укр. ін-ту удосконалення лікарів (Харків). Голова Укр. т-ва рентґенологів та радіо­логів (1936–54). Вивчав питан­ня рентґенології, промен. терапії, зокрема раку шкіри в умовах радіосенсибілізації, функ­ціон. діагностики. Розробив ме­тод гісторентґенографії. Автор розділу «Рентгенодиагностика злокачественных опухолей кос­тей» у кн. «Клиника злокачествен­ных опухолей» (Х., 1931, т. 2, вып. 2).

Пр.: Состояние органов ЖКТ обезьян-макак при острой лучевой болезни по рентгенологическим данным // Мед. радиология. 1967. № 6; Пробле­мы функциональной диагностики в рентгенологии // Мат. 5-го Укр. съезда рентге­нологов и радиологов. Х., 1972; Функциональная ангиоархитектоника коронарных артерий сердца // Мат. Всесоюз. симпозиума по ангиографии. Москва, 1973.

Літ.: Лемберг Александр Абрамо­вич (1899–1981) // Мед. радиология. 1993. Т. 38, № 4; Вчені ХДМУ.

Ж. М. Перцева

Стаття оновлена: 2016