Лемешева Марія Михайлівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лемешева Марія Михайлівна

ЛЕ́МЕШЕВА Марія Михайлівна (24. 03. 1940, с. Старе Сабурово Тамбов. обл., РФ) – вчений-зоотехнік. Д-р біол. н. (1991), проф. (1996). Закін. Харків. зоовет. ін-т (1969). Працювала у ВНДІ фізіології, біо­хімії та годівлі с.-г. тварин (м. Бо­ровськ Калуз. обл., РФ, 1970–79); ст. н. с., пров. н. с., зав. відділу Ін-ту птахівництва УААН (с. Бірки Зміїв. р-ну Харків. обл., 1979–91); від 1991 – проф. каф. технології, проектування, механізації і тех. сервісу в тваринництві та технології птахівництва Харків. зоовет. академії. Вивчає обмін речовин в організмі с.-г. птиці. Обґрунтувала оптимал. норми протеїн. та амінокислот. живлення, що дають змогу знизити витрати кормів на ви­роб-во біологічно повноцін. про­дукції птахівництва; запропонувала корм. добавки до комбікормів різної структури та норми згодовування повнораціон. комбікормів, що сприяють підвищенню засвоєння пожив. речовин в організмі птиці. Спів­укладачка та ред. «Справочника по птицеводству» (Ростов-на-Дону, 2011).

Пр.: Обмен нуклеиновых кислот и продуктивность растущих и племен­ных индеек при равном количестве протеина и метионина в рационе // СХБ. 1986. № 4; Биологическое обоснование раз­работки низкопротеиновых комбикор­мов для индеек // Пробл. зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. пр. Х., 1999. Вип. 5(29), ч. 1; Годівля сільськогосподарської птиці: Навч. посіб. С., 2003; Повышение продуктивного действия ячменно-подсолнечникового комбикор­ма для кур-несушек при тепловом стрес­се // Пробл. зооінженерії та вет. медици­ни: Зб. наук. пр. Х., 2009. Вип. 18, ч. 1.

В. М. Тимофєєв

Стаття оновлена: 2016