Лемішко Олександр Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лемішко Олександр Михайлович


Лемішко Олександр Михайлович

ЛЕМІ́ШКО Олександр Михайлович (10. 02. 1929, с. Кривичі, нині Золочів. р-ну Львів. обл. – 21. 11. 1992, Львів) – ветеринарний лікар. Д-р біол. н. (1967), проф. (1973). За­кін. Львів. зоовет. ін-т (1953), де відтоді й працював. 1959–62 – у НДІ землеробства і тваринництва зх. р-нів УРСР (с. Оброшине Пустомитів. р-ну Львів. обл.); в Укр. НДІ фізіології і біохімії с.-г. тварин (Львів, 1962–71): від 1969 – зав. лаб. живлення; зав. каф. патол. анатомії і гістології Львів. академії вет. медицини (1972–92). Вивчав гістохім. показники внутр. органів с.-г. тварин залежно від годівлі та умов утримання.

Пр.: Гистохимические методы в из­уче­нии морфологии и физиологии печени // Мат. 4-й Всесоюз. конф. по фи­зиол. и биохим. основам повышения продуктивности с.-х. животных. Боровск, 1966; Гистохимия молочной же­лезы лактирующих коров // Физиология и биохимия с.-х. животных. К., 1972. Вып. 21 (спів­авт.); Сравнительное из­учение гистологической картины печени овец и крупного рогатого скота при острой форме фасциолеза // Науч. тр. Укр. с.-х. академии. К., 1976. Т. 2 (спів­авт.); Морфометрический анализ уль­тра­структуры гепатоцитов бычков при откорме на рационах разных типов // Бюл. ВНИИ физиологии, биохимии и питания с.-х. животных. Боровск, 1980.

Статтю оновлено: 2016