Лемпіцький Станіслав - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лемпіцький Станіслав

ЛЕМПІ́ЦЬКИЙ Станіслав (Łempicki Stanisław; 25. 05. 1886, м. Кам’янка-Стру­милова, нині Кам’янка-Бузька Львів. обл. – 02. 12. 1947, м. Кра­ків, Польща) – польський історик літератури, освіти та шкільництва. Д-р габіліт. (1922), акад. Польс. АН (1946). У 1904–11 ви­вчав історію, класичну філологію і право у Львів. ун-ті. Від 1910 учителював; на поч. 1920-х рр. – заст. дир. Держ. архіву в Львові; 1924–39 – зав. каф. історії освіти та шкільництва, водночас 1933–39 – дир. Ін-ту історії осві­ти та шкільництва, 1936–37 – декан гуманітар. ф-ту, 1939–41 і 1944–45 – викл. історії старопольс. літ-ри Львів. ун-ту; за сумісн. 1925–27 – літ. ред. вид-ва Нац. закладу ім. Оссолінських; від 1928 – чл. Львів. наук. т-ва. Під час нім. окупації Львова працював бібліотекарем в Ос­солінеумі, таємно навчав студентів. Від 1945 – зав. каф. історії давньої польс. літ-ри Яґел­лон. ун-ту в Кракові. Досліджував історію та культуру періоду Відродження; історію освіти, шкільництва, виховання, польс. літ-ри; життя та діяльність Я. За­мойського, Я. Кохановського, І. Красицького, А. Міцкевича. Засн. і ред. ж. «Wiadomościz Dzie­jow Wychowaniai Szkolnictwaw Polsce» (1921–22), «Minerwa Pol­ska» (1927–29), співред. ж. «Pa­miętnik Literacki» (1938), гол. ред. «Encyklopedii Wychowania» (1933–39). Започаткував львів. школу істориків освіти, шкільництва та виховання.

Пр.: Jan Zamojski, Jezuici i Skarga (Kilka uzupelnień i przyczynków). 1912; Mecenat kulturalny w Polsce. 1928; O Panu Tadeuszu. 1934; Polskie tradycje wychowawcze. 1936; Opiekunowie kul­tury w Polsce. 1938; Renesans i humanizm w Polsce. 1938 (усі – Львів).

Літ.: A. Schletz. Stanisław Łempicki (1886–1947) // Nasza Przeszłość Studia z Dzie­jów Kościoła i Kultury Katolickiej w Pol­sce. Kraków, 1948. Т. 4; Лаврецький Р. Наукова та педагогічна діяльність працівників кафедри історії освіти та шкіль­ництва Львівського університету (1924–1939) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. істор. 1999. Вип. 34; W. Szulakiewicz. Stani­sław Łempicki (1886–1947). Twórca lwow­skiej szkoły historii wychowania. Toruń, 2012.

Л. О. Зашкільняк

Стаття оновлена: 2016