Ленець Катерина Василівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ленець Катерина Василівна

ЛЕ́НЕЦЬ Катерина Василівна (30. 04. 1929, с. Вільшана Іваниц., нині Ольшана Ічнян. р-ну Черніг. обл.) – мовознавець. Канд. філол. н. (1977). Закін. Київ. ун-т (1954). Від 1958 працювала в Ін-ті мовознавства АН УРСР: від 1981 – ст. н. с.; 1991–2001 – ст. н. с. Ін-ту укр. мови НАНУ (обидва – Київ). Наук. дослідж.: лексика сучас. укр. літ. мови, словотвір, книжні та розмовні стиліст. засоби, розвиток і взаємодія функціон. стилів, епістоляр. стиль, культура мови. Брала участь в укладанні 3-том. «Російсько-українського словника» (1968), 5-го (1971) і 6-го (1975, також співред.) томів «Слов­ника української мови: В 11 т.», «Короткого російсько-укра­їнського словника контрастивної лексики: Понад 7000 слів» (2002; усі – Київ), «Українсько-російського словника-довідника» (Т., 2013), хрестоматії «Стиль і час» (1983), довідника «Культура української мови» (1990), низки лексикогр. вид. серії «Бібліотека державного службовця», серед яких – «Новий російсько-український словник-довідник: Бл. 65 тис. слів» (1996; 2-е вид. – 1999, бл. 100 тис. слів), «Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгал­терської та економічної сфе­ри: Бл. 85 тис. слів» (1998; усі – Київ).

Пр.: Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної української літе­ратурної мови. 1977; Мова сучасної масово-політичної інфор­мації. 1979; Вза­ємодія усних і писемних стилів мови. 1982; Жанри і стилі в історії української літературної мови. 1989; Взаємодія ху­­дожнього і публіцистично­го стилів укра­їнської мови. 1990 (усі – Київ, співавт.).

С. Я. Єрмоленко

Стаття оновлена: 2016