Ленець Катерина Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Ленець Катерина Василівна

ЛЕ́НЕЦЬ Катерина Василівна (30. 04. 1929, с. Вільшана Іваниц., нині Ольшана Ічнян. р-ну Черніг. обл.) – мовознавець. Канд. філол. н. (1977). Закін. Київ. ун-т (1954). Від 1958 працювала в Ін-ті мовознавства АН УРСР: від 1981 – ст. н. с.; 1991–2001 – ст. н. с. Ін-ту укр. мови НАНУ (обидва – Київ). Наук. дослідження: лексика сучас. укр. літ. мови, словотвір, книжні та розмовні стиліст. засоби, розвиток і взаємодія функціон. стилів, епістоляр. стиль, культура мови. Брала участь в укладанні 3-том. «Російсько-українського словника» (1968), 5-го (1971) і 6-го (1975, також співред.) томів «Слов­ника української мови: В 11 т.», «Короткого російсько-укра­їнського словника контрастивної лексики: Понад 7000 слів» (2002; усі – Київ), «Українсько-російського словника-довідника» (Т., 2013), хрестоматії «Стиль і час» (1983), довідника «Культура української мови» (1990), низки лексикогр. вид. серії «Бібліотека державного службовця», серед яких – «Новий російсько-український словник-довідник: Бл. 65 тис. слів» (1996; 2-е вид. – 1999, бл. 100 тис. слів), «Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгал­терської та економічної сфе­ри: Бл. 85 тис. слів» (1998; усі – Київ).

Пр.: Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної української літе­ратурної мови. 1977; Мова сучасної масово-політичної інфор­мації. 1979; Вза­ємодія усних і писемних стилів мови. 1982; Жанри і стилі в історії української літературної мови. 1989; Взаємодія ху­­дожнього і публіцистично­го стилів укра­їнської мови. 1990 (усі – Київ, співавт.).

Статтю оновлено: 2016
Цитувати статтю
С. Я. Єрмоленко . Ленець Катерина Василівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=54239 (дата звернення: 08.03.2021).