Леоненко Микола Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Леоненко Микола Миколайович

ЛЕО́НЕНКО Микола Миколайович (01. 09. 1951, с. Любимівка Кахов. р-ну Херсон. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1991). Премія ім. М. Крилова АНУ (1993). Закін. Київ. ун-т (1973), де від 1977 й працював: 1991–2002 – проф. каф. теорії ймовірностей і матем. статистики. 1973–76 – в Ін-ті кібернетики АН УРСР (Київ); від 2000 – в Ун-ті м. Кардіфф (Велика Британія). Напря­ми наук. діяльності: статист. ана­ліз випадк. процесів і полів, гра­ничні теореми для функціоналів від випадк. полів, спектрал. теорія випадк. полів, параметричні моделі турбулентності, диференційні рівняння з випадк. початк. умовами, фінанс. математика, дифуз. процеси із стриб­ками та аномал. дифузії, Пірсонів. дифузії, мультифрактал. випадк. процеси.

Пр.: Статистический анализ случай­ных полей. К., 1986 (англ. перекл. – Statistical Analysis of Random Fields. Dortmundt; Boston; London, 1989); Теоретико-ймовірні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці: Підруч. К., 1995; Limit Theo­rems for Random Fields with Singular Spectrum. Dordrecht, 1999; Fractional elliptic, hyperbolic and parabolic random fields // Electronic J. Probability. 2011. Vol. 16; Limit theorems for weighted nonlinear trans formations of Gaussian stationary processes with singular spec­tral // The Annals of Probability. 2013. Vol. 41(2); усі – спів­авт.

О. О. Безущак

Статтю оновлено: 2016