Леоненко Петро Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Леоненко Петро Михайлович

ЛЕО́НЕНКО Петро Михайлович (29. 12. 1940, с. Мироцьке Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2004), проф. (1999). Держ. премія України в галузі н. і т. (2006). Закін. Київ. ун-т (1968), де й працював: 1981–86 – заст. декана екон. ф-ту, від 1999 – зав. каф. екон. теорії; від 2004 – 1-й проректор і зав. каф. політекономії Укр. ун-ту фінансів і міжнар. торгівлі; від 2009 – 1-й проректор і проф. каф. екон. теорії та приклад. економіки Укр. академії бізнесу і підприємництва; від 2011 – зав. відділу теорії економіки і фінансів Академії фінанс. упр. (усі – Київ). Наук. дослідж.: історія світ. і вітчизн. екон. та фінанс. думки; порівнял. аналіз сучас. екон. систем; питання систем. трансформації економіки постсоціаліст. країн; інституц. реформи й аналіз інституц. чинників забезпечення стійкості держ. фінансів і розширення фіс­кал. простору.

Пр.: Хозяйственный механизм социализма и современная идеологичес­кая борьба. К., 1986; Соціальне ринко­ве господарство: Навч. посіб. К., 1993 (спів­авт.); Transformacja własności w wamnkach gospodarki przejściowej // Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmie­niającej się politycznie Europie: Praca zbiorowa. T. 2. Kraków, 1999; Методологічні аспекти історії української економічної думки (ХІХ–ХХ ст.). К., 2003; Історія економіки та економічної думки: Підруч. К., 2011 (спів­авт.).

С. М. Голубка

Стаття оновлена: 2016