Леонов Валерій Євгенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Леонов Валерій Євгенович

ЛЕО́НОВ Валерій Євгенович (03. 12. 1941, Баку) – фахівець у галузі процесів і апаратів нафтохімічного виробництва, охорони праці та довкілля, ресурсозбереження. Д-р тех. н. (1989), проф. (1993). Закін. Азерб. ін-т нафти і хімії (Баку, 1964). Працював 1965–92 у Сіверськодонец. філії Держ. НДПІ азот. пром-сті та продуктів орган. синтезу (Луган. обл.), де пройшов шлях від техніка до заст. дир. з наук. роботи; 1992–97 – проф. каф. охорони праці та навколиш. середовища Херсон. індустр. ін-ту; 1997–2004 – зав. каф. інж. екології Новосибір. академії водного транс­порту (РФ); від 2005 – зав. каф. судноводіння, охорони праці та навколиш. середовища Херсон. мор. академії. Напрями наук. дослідж.: утилізація парів вуглеводнів, теплоти відпрацьованих газів судн. енер­гет. установок, отримання інерт. газу з відпрацьов. газу судн. енергет. установок, утилізація відпрацьов. люмінесцент. ламп денного освітлення, розроблен­ня ефектив. дешевого каталізатора нейтралізації відпрацьов. газів двигунів транс­порт. засобів з відходів гальванохім. ви­роб-в, видобування та перероблення глибин. сірководню Чор­ного моря в тепло, електроенер­гію, екологічно чисте пальне; оброблення та знешкодження баласт. вод у процесі експлуатації мор. суден.

Пр.: Экология: Учеб. пособ. Новосибирск, 1999; Теоретические основы защиты окружающей среды: Учеб. пособ. Новосибирск, 2003; Технологія очищення стічних вод з метою захисту гідросфери. Хн., 2008 (спів­авт.); Осно­вы экологии и охрана окружающей среды. Хн., 2010 (спів­авт.); Энергети­ческая стабильность стран Причерноморья // Мат. 6-й Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленно­сти и образовании». Варна, 2010; Разработка эффективного наполнителя для защиты корпусов судов от коррозионной деструкции // Наук. вісн. Херсон. мор. академії. 2013. № 2 (спів­авт.).

Н. Г. Александрова

Стаття оновлена: 2016