Леонов Михайло Петрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Леонов Михайло Петрович

ЛЕО́НОВ Михайло Петрович (22. 11. 1910, м. Сердобськ, нині Пензен. обл., РФ – 19. 11. 1987, м. Долгопрудний Моск. обл.) – метеоролог. Д-р геогр. н. (1969). Закін. Моск. гідрометеорол. ін-т (1937), де 1939–43 й працював. 1936–37 – у Центр. бюро погоди (Москва), експедиції з вивчення стратосфери Т-ва сприяння обороні, авіац. і хім. буд-ву СРСР; 1937–38 – у Ташкент. бюро погоди; 1938–41 – у Центр. ін-ті прогнозів (Москва); 1943–46 – ст. інж.-синоптик, кер. бюро погоди Київ. військ. округу, кер. Київ. бюро погоди; 1946–57 та 1966–76 – в Одес. гідрометеорол. ін-ті: 1966–73 – зав., 1973–76 – проф. каф. теор. метеоро­логії; 1957–59 – доц. каф. гідро­логії і кліматології Чернів. ун-ту; 1959–66 – ст. н. с., зав. лаб. актив. впливів Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту (Київ); 1976–87 – ст. н. с., зав. лаб., наук. консультант Центр. аерол. обсерваторії (Долгопрудний). Один з керівників авіац. робіт з актив. штуч. впливів на хмари на експерим. метеорол. полігоні Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту в степ. зоні. Досліджував можливості інтенсифікації фронтал. опадів у холод. період року, їх успішності, осн. параметри смуг інтенсифікації опадів; термобаричні поля пд. циклонів, вертикал. потоки в них; вивчав рух масков. атмосфер. фронтів, що впливають на погоду в Україні; цикло- та антициклогенезу, загострення та переміщення атмосфер. фронтів, закономірності горизонтал. розподілення опа­дів за даними опадомір. мережі; питання структури атмосфер. фронтів, барич. утворень та регіон. синоптич. процесів, зимових опадів Укр. степу, можливості їх інтенсифікації тощо.

Пр.: Приведение давления на гидро­метеорологических станциях, высота которых значительна // Метеорология и гидрология. 1952. № 5; О структуре и движении одного циклона // Тр. Одес. гидрометеорол. ин-та. 1956. Вып. 8; Методика и оценка интенсификации осадков холодного периода в Украинской степи // Изв. АН СССР. Сер. Физика атмосферы и океана. 1965. № 4; Предварительные результаты радиоло­кационных исследований полос интен­сивных облаков // Тр. Укр. н.-и. гидрометеорол. ин-та. 1966. Вып. 61; Актив­ные воздействия на облака в холодное полугодие. Ленинград, 1967 (спів­авт.).

Літ.: Леонов Михаил Петрович // Ме­­теорология и гидрология. 1988. № 4.

С. Г. Голубєва

Стаття оновлена: 2016