Леонов Михайло Якович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Леонов Михайло Якович

ЛЕО́НОВ Михайло Якович (04. 08. 1912, с. Родовіно, Вірменія – 29. 12. 1992, Бішкек) – фахівець у галузі механіки деформівного твер­дого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1949), проф. (1951), акад. АН Киргиз. РСР (1962). Закін. Моск. інж.-буд. ін-т (1934), Дніпроп. ун-т (1937). У 1941–45 працював кер. групи КБ на вертольот. з-ді; 1946–61 – зав. відділу приклад. теорії пружності та пластичності Ін-ту машинознавства та автоматики АН УРСР (Львів); водночас 1953–56 – зав. каф. опору матеріалів Львів. політех. ін-ту; від 1962 – у Бішкеку, де очолював відділ механіки твердого тіла та лаб. теорії пружності Ін-ту автоматики АН Киргиз. РСР і викладавав у ВНЗах, зокрема політех. ін-ті. Напрями наук. дослідж.: теорія пружності (контактні задачі); механіка руйнувань (модель крихкої тріщини Л.–Даґдейла); теорія пластичності, яка базується на концепції ковзання; теорія стійкості («парадокс» дестабілізації зовн. тертя у неконсерватив. задачах, стійкість непруж. систем); теорія коливань (параметр. коливання). Його ідеї сприяли розвиткові нових наук. напрямів. У Львові брав участь у становленні потуж. школи в галузі механіки руйнування. Разом з В. Панасюком створив δс-модель. Зробив знач. внесок у теорію квазігармоніч. коливань та теорію крихкого руйнування. Серед учнів – акад. НАНУ В. Панасюк, проф. К. Русинко та М. Швайко.

Пр.: До теорії квазігармонічних коливань // Доп. АН УРСР. 1948. № 3; Розвиток найдрібніших тріщин в твердому тілі // ПМ. 1959. № 4 (спів­авт.); Элементы теории хрупкого разрушения // Журн. приклад. механики и тех. физики. 1961. № 3; Полосы пластичности при растяжении пластин с тре­щиновидным концентратором // Докл. АН СССР. 1963. Т. 148, № 3 (спів­авт.); Основы механики упругого тела. Фрун­зе, 1963; Элементы аналитической тео­рии пластичности // Докл. АН СССР. 1972. Т. 205, № 2 (спів­авт.); Механика деформаций и разрушения. Физико-математические основы теории. Фрун­зе, 1981; Прочность и устойчивость механических систем (Актуальные задачи нелинейной механики). Фрунзе, 1987; Конструктивная механика. Совре­менный курс сопротивления материалов и простейших конструкций. Фрунзе, 1991.

С. Я. Ярема

Стаття оновлена: 2016