Леонтович Роман - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Леонтович Роман

ЛЕОНТО́ВИЧ Роман (19. 02. 1930, м. Черношіце побл. Праги – 07. 04. 1994, м. Банска Бистріца, Словаччина) – фахівець у галузі лісівництва. З походження українець. Д-р філософії (1964). Премія Чехословац. академії землероб­ства. Закін. Вищу тех. школу (1954) та студії зі світ. лісівництва і землеробства (1964) в Пра­зі. Працював 1954 у лісгоспі в с. Завадка-над-Гронем; 1955–92 – у НДІ ліс. госп-ва та водночас 1990–91 – кер. дослід. стан­ції в м. Банска Штявніца (обидва – нині Словаччина). Був екс­пертом продовол. та с.-г. орг-ції ООН на Кубі (1968–72; заснував лаб. ліс. фітопатології), екс­пертом в Анґолі (1980–82), чл. низки міжнар. консультатив. ор­ганів. Досліджував грибк. захворювання дерев. порід. Один із засн. фітопатології у Словаччині. Діяч руху охорони природи.

Пр.: Ochrana topol’ov. Povereníctvo pôdo­­hospodársta. Bratislava, 1959; Pro­­dukty pridruženej lesnej výroby a ich zužit­kovanie. Bratislava, 1962; Dothichiza to­­poľová a boj proti nej. Bratislava, 1962; Eso de los Pesticidas. Habana, 1972; 1976; Zásady ochrany topoľov a vŕb. Bratislava, 1979; O projecto da Lei Florestal de Ango­­la. Luanda, 1981; E Lei Florestal de Angola. Luanda, 1982; Ochrana dreva a lesov v trópoch a subtrópoch // Základné učeb­­né teksty pre postgraduálne štúdium... Zvolen, 1984.

Літ.: J. Heško. Inz. Roman Leontovyč, CSc. // Les. 1990. № 46/5; M. Luxova. Leontovyč Roman // Osobnosti Bota­­nicky na Slovensku. Bratislava, 2010.

М. В. Шевера

Стаття оновлена: 2016