Леонтовський Петро Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Леонтовський Петро Михайлович

ЛЕОНТО́ВСЬКИЙ Петро Михайлович (29. 10(10. 11). 1871, м. Миргород, нині Полтав. обл. – 30. 10. 1921, м. Катеринослав, нині Дні­пропетровськ) – гірничий інженер-маркшейдер. Закін. Ун-т св. Володимира в Києві (1894) та С.-Пе­тербур. гірн. ін-т (1901). У 1902–03 проходив стажування у Німеччині, Франції та Великій Британії. 1907 у С.-Пе­тербур. гірн. ін-ті захистив дис. «Практическое применение теории случай­ных ошибок наблюдений». Працював 1903–21 у Катеринослав. гірн. ін-ті (до 1912 – уч-ще; нині Нац. гірн. ун-т, Дніпропетровськ): від 1907 – екстраординар., від 1908 – ординар. проф., 1903–21 – зав. каф. маркшейдер. мист-ва та геодезії. Засн. та ред. «Маркшейдерских известий» (1910–21). Основоположник наук. маркшейдер. школи. Наук. праці присвяч. маркшейдер. справі, руйнуванню гірських порід, гірн. геометрії, методиці маркшейдер. робіт, орієнтації шахт. автоматизації марк­шейдер. робіт. Створив нівелір-автомат (1915), який дозволяє здійснювати автоматизацію вер­тикал. зйомок.

Пр.: Средняя ошибка арифметичес­кой середины. Екатеринослав, 1904; Прак­тическое применение теории слу­чайных ошибок непосредственных наблюдений // Изв. Екатеринослав. вы­сшего горного уч-ща. 1907. Вып. 2; Ли­тература об обрушении и оседании пород в рудниках и о влиянии их на дневную поверхность. Екатеринослав, 1913; Нивелир-автомат // Изв. Екатеринослав. высшего горного уч-ща. 1915. Вып. 2; Правила об охране сооружений и вод от вредного влияния рудничных обрушений. Екатеринослав, 1920. Ч. 1–2; Практический курс горной геометрии. Москва, 1924.

Літ.: Нечипоренко П. Профессор П. М. Леонтовский (некролог) // Марк­шейдер. изв. 1925. Вып. 1; Петро Ми­­хайлович Леонтовський: Біо­бібліогр. покажч. Дн., 2001.

С. В. Шевченко

Стаття оновлена: 2016