Леонтьєв Борис Анатолійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Леонтьєв Борис Анатолійович


Леонтьєв Борис Анатолійович

ЛЕО́НТЬЄВ Борис Анатолійович (05. 03. 1925, Київ – 26. 04. 1976, там само) – металознавець. Д-р тех. н. (1971), проф. (1972). Під час 2-ї світ. вій­ни працював на вироб-ві у м. Омськ (РФ). Згодом після закінчення Моск. ін-ту точної механіки обіймав посаду інж.-металознавця центр. лаб. на Жданов. з-ді ім. Ілліча (нині м. Маріуполь Донец. обл.); 1956–76 – у Жданов. металург. ін-ті: 1972–76 – проф. каф. металознавства та терміч. обробки ме­талів. Напрями наук. дослідж.: кінетика утворення бейніт. та відманштет. структур; флокеноутворення та методи його за­побігання, мікролегування, плас­тичне деформування сталей, вплив миш’яку на їхню структуру й властивості.

Пр.: О механизме перекристаллизации при нагреве стали // Физика ме­­таллов и металловедение. 1961. Т. 11, вып. 5 (спів­авт.); К теории превращения переохлажденного аустенита // Там само. 1963. Т. 16, вып. 4; Исследование условий образования видманштеттовой структуры в техническом железе методом высокотемпе­ратурной металлографии // Изв. вузов. Черная металлургия. 1968. № 2 (спів­авт.); Об «эстафетном» росте вид­­манштеттовых кристаллов цементита // Там само. № 12 (спів­авт.); Морфологические особенности поверхностного микрорельефа в сталях с видманштеттовой структурой. Москва, 1969 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016