Леонтьєва Антоніна Володимирівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Леонтьєва Антоніна Володимирівна

ЛЕО́НТЬЄВА Антоніна Володимирівна (13. 05. 1928, с-ще Ниркове, нині Попаснян. р-ну Луган. обл.) – фізик. Дружина Б. Сухаревського. Д-р фіз.-мат. н. (1987), проф. (1991). Закiн. Харкiв. ун-т (1952). Працювала 1952–61 на Харкiв. авiац. з-ді; 1961–78 – у Фiз.-тех. iн-ті низьких т-р АН УРСР (Харків); 1978–97 – зав. лаб. До­­нец. фiз.-тех. iн-ту НАНУ. 1997 виїхала в Ізраїль, нині мешкає в м. Кір’ят-Біалік. Дослiджувала мiцність та пластичність кристаліч. кисню, водню, азоту, метану, неону, аргону, криптону та ксенону у всiй температур. зоні iснування їх у твердому станi.

Пр.: Аномалии внутреннего трения в кристаллическом водороде // Письма в ЖЭТФ. 1985. № 42; Кислород в порах и внутреннее трение в высоко­температурных сверхпроводниках // ФНТ. 1992. № 18; Влияние межмолекулярного взаимодействия на неупругие свойства кристаллического метана // ЖФХ. 1994. № 68; Аномалии низ­­кочастотного внутреннего трения в кри­­сталлическом метане // ФНТ. 1994. № 20; Internal friction and phase transitions of solid oxygen // Low Temperature Phy­sics. 2011. Vol. 37, № 5 (усі – спів­авт.).

В. В. Пустовалов

Стаття оновлена: 2016