Леонтьєва Вероніка Миколаївна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Леонтьєва Вероніка Миколаївна


Леонтьєва Вероніка Миколаївна

ЛЕО́НТЬЄВА Вероніка Миколаївна (15. 06. 1958, м. Мончегорськ Мурман. обл., РФ) – філософ. Д-р філос. н. (2005). Закін. Моск. ун-т (1982). У 1986–89 – викл. каф. філософії Тольяттін. політех. ін-ту (Самар. обл., РФ); відтоді – у Харкові: в інж.-екон. ін-ті: доц. каф. філософії та політології; 1994–2007 – в ун-ті радіоелектроніки: проф. каф. філософії; 2008–09 – проф. каф. соціології і соц. роботи ін-ту екології і соц. захисту; в ін-ті упр.: 2009–14 – проф., 2009–10 і 2012–13 – в. о. зав. каф. природн., соц.-екон. і гуманітар. дисциплін. Гол. ред. «Вчених записок Харківського інституту управління» (2011–13). Наук. дослідження: засади, процеси та структура куль­туротворчості в антропол.-екзи­стенц. дискурсі; парадигма «афір­мо» та її застосування до аналізу проблем онтології культури, освіти.

Пр.: Архаїчна культуротворчість: спро­ба постнекласичної інтерпретації. Х., 2000; Культуротворческий процесс: основания и начала. Х., 2003; Проблема культурной трансляции в эпохе «пост-» // Гуманітар. часопис. 2006. № 1; Проблема идентичности в предметном поле современной онтологии культуры // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Теорія культури і фі­­лософія науки. 2012. Вип. 47; Мене­джмент як професія: роль і статус у культуротворчому процесі // Вісн. Харків. пед. ун-ту. Сер. Філософія. 2014. Вип. 42.

Статтю оновлено: 2016