Лепа Микола Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лепа Микола Миколайович

ЛЕ́ПА Микола Миколайович (14. 12. 1946, м. Горлівка Сталін., нині Донец. обл. – 04. 12. 2009, Донецьк) – економіст. Батько Р. Лепи. Д-р екон. н. (2004), проф. (2005). Закін. Донец. ун-т (1970). У 1976–79 – зав. відділу систем упр. вироб-вом, 1979–81 – нач. обчислюв. центру, 1981–84 – гол. конструктор проектів із АСК НДПТІ вугіл. і гірн. машинобудування Донец. маш.-буд. з-ду; від 1984 – у Н.-д. центрі інформ. технологій Ін-ту економіки пром-сті НАНУ (Донецьк): від 1986 – зав. відділу автоматизації управлін. процесів, від 1991 – заст. дир., від 1998 – дир. Наук. дослідж.: економіка пром-сті, упр. пром. підпр-вами й маркетингом на підпр-вах, інформатизація і автоматизація управління.

Пр.: Методы и модели стратегичес­кого управления предприятием. Д., 2002; Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу в про­­мисловості. Д., 2004 (спів­авт.); Моделирование процессов управления раз­­ви­­тием предприятий. Д., 2005 (спів­авт.); Стратегические направления повыше­ния конкурентоспособности машино­строительных предприятий // Економіка і орг-ція упр.: Зб. наук. пр. Вип. 2. Д., 2007 (спів­авт.); Классификационная структура налогового поведения пред­­приятий и варианты их налогового реа­­гирования // Наук. вісн. Черніг. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка. 2009. № 3 (спів­авт.).

Є. В. Котов

Стаття оновлена: 2016