Лепіх Ярослав Ілліч - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лепіх Ярослав Ілліч

ЛЕ́ПІХ Ярослав Ілліч (28. 04. 1947, с. Рожанівка, нині Заліщиц. р-ну Терноп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2001), проф. (2006). Держ. премія України в галузі н. і т. (2011). Закін. Одес. політех. ін-т (1970). Працював 1970–73 у Сухум. філії (Грузія) Акустич. ін-ту АН СРСР; 1973–75 – в Одес. відділ. Ін-ту математики АН УРСР; 1975–81 – у Н.-д. технол. ін-ті «Темп»; 1981–2010 – нач. наук.-тех. відділу, нач. наук.-тех. центру «Фонон» СКТБ «Еле­мент» (обидва – Одеса); водночас від 2000 – зав. н.-д. лаб. електрон., іон. і молекуляр. про­цесів у напівпровідниках, від 2001 – проф. каф. експерим. фізики Одес. ун-ту; від 2008 – дир. Міжвідом. наук.-навч. фіз.-тех. центру Мін-ва освіти та науки України та НАНУ (при Одес. ун-ті). Досліджує явища, що виникають у шаруватих структурах п’єзо­електрик–діелектрик при поши­ренні поверхневих акуст. хвиль, а також явища, що виникають при взаємодії у таких структурах акуст. поля з полями ін. фіз. природи. Висунув ідею використання кутової залежності фа­зової швидкості поширення поверхневих акуст. хвиль в анізотроп. п’єзоелектриках при безконтакт. їх збудженні та детектуванні для керов. акусто­електрон. пристроїв і датчиків нового покоління.

Пр.: Сенсорна електроніка – стан і перспективи розвитку // Вісн. НАНУ. 2008. № 8; Electrodinamical and Quan­tum-Chemical Approaches to Modeling the Electrochemical and Catalytic Proces­ses on Metals, Metal alloys and Semicon­ductors // International J. Quantum Che­mistry. 2009. Vol. 109, № 14; Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем. О., 2010; Application of Optics-Geomet­rical Method in Short-Range Optical Radar // Radioelectronics and Communi­cations Systems. 2012. Vol. 55, № 2; Stripline-tipe photodetector based on the nerrow-gap ternary compounds Hg1-xCdxTe for the far IR region // J. engine­ering Physics and Thermophysics. 2013. Vol. 86, № 1.

Літ.: Д. ф.-м. н., проф. Лепіх Я. І. До 60-річчя з дня народження // Сенсор­на електроніка і мікросистемні технології. 2007. № 2; Люди дії. Ярослав Лепіх, учений-фізик, Одеса // Укр. тиждень. 2011, 30 груд. – 2012, 12 січ.

В. Г. Литовченко

Статтю оновлено: 2016