Лепіхін Петро Павлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лепіхін Петро Павлович

ЛЕПІ́ХІН Петро Павлович (27. 03. 1947, м. Коломия, нині Івано-Фр. обл.) – матеріалознавець. Д-р фіз.-мат. н. (1997), проф. (2005). Премія ім. Г. Писаренка НАНУ (2017). За­кін. Харків. авіац. ін-т (1973), де відтоді й працював; від 1979 – в Ін-ті проблем міцності НАНУ (Київ): від 1999 – заст. дир. з наук. роботи. Водночас 2002 – зав. філії каф. механіки Нац. авіац. ун-ту (Київ), 2003–06 – проф. каф. авіац. матеріало­знавства Нац. аерокосміч. ун-ту «Харків. авіац. ін-т», 2005–11 – проф. каф. динаміки і міцності машин та опору матеріалів Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідж.: побудова визначал. співвідношень непруж. матеріалів, динам. міцність еле­ментів конструкцій, вивчення деформування пластин і оболонок гідроударом у рідині.

Пр.: Теория течения, учитывающая эффекты сложного динамического на­гружения // ПП. 1989. № 1; Теоретическое построение определяющих соот­ношений простых начально изотроп­ных неупругих твердых материалов. Конечные деформации. К., 1993; Теоретическое построение определяющих соотношений простых начально изотропных неупругих твердых материалов. Бесконечно малые деформации. К., 1994; Прочность материалов и конструкций. 2-е изд. К., 2006 (спів­авт.); Классификация моделей материалов в механике континуума // ПП. 2006. № 5; Методы и результаты анализа напряженно-деформированного состояния и прочности многослойных толстостенных анизотропных цилиндров при динамическом нагружении. Феноменологические критерии проч­ности // Там само. 2013. № 3 (спів­авт.).

В. А. Ромащенко

Стаття оновлена: 2017