Леплинський Костянтин Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Леплинський Костянтин Михайлович

ЛЕПЛИ́НСЬКИЙ Костянтин Михайлович (01. 06. 1857, Могильов. губ. – 1917) – лікар-психіатр. Д-р медицини (1893). Закін. Могильов. духовну семінарію, Ун-т св. Володимира у Києві (1883), де від­тоді й працював: від 1894 – приват-доц. каф. нерв. і душев. хвороб. Водночас від 1883 – ординатор відділ. для душевнохворих Києво-Кирилів. богоугод. закладу, а також дир. приват. лікарні С. Коршуна; від 1895 – лікар Київ. духов. академії, позаштат. і штат. ординатор амбулаторії Київ. міської лікарні цесаревича Олександра. Від 1912 – власник лікарні для нервово- і душевнохворих у Києві. Чл. Т-ва київ. лікарів (1886) та низ­ки ін. мед. т-в. Провадив діяльність з покращення умов утри­мання душевнохворих, зокрема брав участь у розробленні проекту за­ходів з надання будинкам для божевільних статусу самост. мед. закладів на чолі з лікарем-психіатром, введення у штат лікарень посади сестри милосердя. На 1-му Рос. з’їзді психіатрів (Москва, 1887) запро­понував у позаземських губ. вилучити будинки для божевільних з підпорядкування Приказу громад. опіки та передати їх міському упр. Особливого значення у лікуванні психічно хворих надавав залученню їх до фіз. праці. Вивчав стан гіпнотич. сну.

Пр.: О призрении душевнобольных в Киевской губернии // Приложение к Протоколам Об-ва киев. врачей за 1890–91; О применении физического труда в отделении душевнобольных Кирилловской больницы // Киевлянин. 1890. № 71; К вопросу о влиянии двууглекислого натрия (5 граммов в сутки) на усвоение и обмен азота пищи у здо­ровых людей. С.-Пе­тербург, 1893; К во­­просу о причинах скорбута. С.-Пе­тербург, 1893.

Літ.: Медицина в Україні: Біобіб­ліогр. слов. Вип. 2. Друга пол. XIX – поч. XX ст. К., 2012.

С. М. Булах, С. І. Болтівець

Статтю оновлено: 2016