Лепявко Андрій Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лепявко Андрій Григорович

ЛЕПЯ́ВКО Андрій Григорович (09. 04. 1924, с. Синявка Березнян., нині Мен­ського р-ну Черніг. обл.) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1973), проф. (1974). Закін. Одес. мед. ін-т (1949). Працював лікарем. Від 1953 – в Одес. мед. ін-ті; 1959–78 – зав. каф. шпитал. терапії Терноп. мед. ін-ту. Від 1978 – на пенсії. Наук. дослідж.: ревматизм і функціонування підшлунк. залози; патогенез, клі­ніка та терапія запал. захворювань гепатобіліар. системи; лям­бліозна інвазія у клініці внутр. хвороб; патогенез і лікування ендеміч. зобу на початк. стадіях.

Пр.: Внешняя секреция поджелудочной железы при ревматизме. О., 1955; К клинической симптоматологии лямблиоза // ВД. 1959. № 6; Мате­риалы к патогенезу, клинике и диагно­стике лямблиоза. Л., 1968; Функциональное состояние щитовидной желе­зы у больных лямблиозом с преиму­щественным поражением гепатобилиарной системы // КМ. 1970. № 7; Зависимость между состоянием секреторного аппарата желудка и уровнем регионарного печеночного кровото­ка у больных хроническим холецистогепатитом // ВД. 1978. № 12 (спів­авт.).

М. А. Андрейчин

Стаття оновлена: 2016