Леріна Ірма Валентинівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Леріна Ірма Валентинівна

ЛЕ́РІНА Ірма Валентинівна (05. 12. 1929, Дніпропетровськ) – лікар-гігієніст, мікробіолог. Канд. мед. (1967), д-р тех. (1992) н., проф. (1993). Засл. діяч н. і т. України (1993). Закін. Харків. мед. ін-т (1953). Працювала лікарем. 1959–68 – у Харків. НДІ мікробіології, вакцин та сироваток (нині Ін-т мікробіології та імунології НАМНУ); від 1968 – у Харків. ун-ті харчування і торгівлі: від 1992 – проф. каф. гігієни харчування та мікробіології. Від 2000 мешкає у Німеччині. Осн. напрям наук. дослідж. – мед.-біол. проблеми технології харч. продуктів. Запропонувала низку нових харч. продуктів, зокрема біологічно активну добавку на основі харч. крові.

Пр.: Гигиена и санитария обществен­ного питания: Учеб. Москва, 1979; 1984; 1991 (спів­авт.); Руководство к лабора­торным работам по микробиологии. Москва, 1980; Токсиколого-гигиеническое изучение красителя из боенской крови для колбасных изделий // Вопр. питания. 1990. № 1; Структур­ные изменения в сывороточном альбумине под влиянием микроволнового нагрева // Биофизика. 1997. Т. 42, № 5.

В. І. Оспіщев

Стаття оновлена: 2016