Лернер Ісак Якович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лернер Ісак Якович

ЛЕ́РНЕР Ісак Якович (22. 03(04. 04). 1917, с. Деражня Проскурів. пов. Поділ. губ., нині місто Хмельн. обл. – 01. 03. 1996, Москва) – педагог. Д-р пед. н. (1971), проф. (1990), акад. Рос. академії осві­ти (1992). Засл. діяч н. РРФСР (1987). Закін. істор. ф-т Моск. ун-ту (1939). Відтоді викладав у пед. ВНЗах РФ, зокрема в Москві, Мічурінську, Воронежі (1948–51 – доц., зав. каф. заг. історії Пед. ін-ту). 1950 заарешт. і засудж. за звинуваченням в антирад. агітації. Покарання відбував в Івдел. таборі (Свердлов. обл., РФ). 1956 реабіліт. і поновл. у партії. Від 1959 працював у системі АПН СРСР у Москві: 1964–70 – зав. лаб. дидактики гуманітар. освіти, 1972–74 – лаб. формування світогляду НДІ заг. і політех. освіти; водночас від 1970 – у лаб. заг. проблем дидактики НДІ заг. педагогіки. 1985–91 під кер-вом Л. розроблено теорію створення шкіл. підручника. Розвинув теорію проблем. навчання. Обґрунтував дидакт. основи і систему методів навчання (інформ.-рецептив., інструктивно-репродукт., евристич., дослідниц. та ін.), цілісну концепцію навч.-вихов. процесу як системи, концепцію базового змісту заг. освіти. Автор спогадів «Педагогические заме­­ты из-за решетки» // «Советская педагогика», 1990, № 12.

Пр.: Содержание и методы обучения истории в V–VI классах вечерней (смен­­ной) школы. 1963; Проблемное обучение. 1974; Процесс обучения и его закономерности. 1980; Дидактические основы методов обучения. 1981; Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. 1982; Теоретические основы содержания общего среднего образования. 1983 (спів­авт.); Тео­ретические основы процесса обучения в современной школе. 1989 (спів­авт.); усі – Москва.

Літ.: Теория и практика современного образования: Мат. научно-практ. конф., посвящ. памяти акад. РАО И. Лер­нера: В 2 ч. Ч. 1; Турбовской Я. С. Что для нас Лернер // Соврем. пробл. обра­зова­ния: Сб. науч. тр. (обидва – Тула, 1997).

В. П. Мацько

Стаття оновлена: 2016