Лер-Сплавінський Тадеуш — Енциклопедія Сучасної України

Лер-Сплавінський Тадеуш

ЛЕР-СПЛАВІ́НСЬКИЙ Тадеуш (Lehr-Spławiński Tadeusz; 20. 09. 1891, м. Краків, нині Польща – 17. 02. 1965, там само) – польський мовознавець. Акад. Польс. АМ і АН (1952), Болгар. і Серб. АН. Навч. у Яґеллон. ун-ті у Кракові (1909–13), удосконалював знання у Відні (1913). У 1917 захистив габілітац. працю «Ze studiów nad akcentem słowiań­skim». Від 1919 очолював каф. слов’ян. філології Познан. ун-ту (Польща); 1922–29 – проф. Львів. ун-ту; від 1929 – проф., згодом – зав. каф. слов’ян. філології, во­дночас 1938 і 1945 – ректор Яґеллон. ун-ту. 1939 перебував у концтаборі Заксенгаузен (Німеччина). Від 1945 – дир. Ін-ту мовознавства (Краків). Голова Ком-ту славістів Польс. АН. Гол. ред. вид. «Rocznik Slawistyczny». Автор праць з проблем походження й спорідненості слов’ян. мов, їхньої історії, діалектології, акцентології, прабатьківщини слов’ян, розвитку літ. мов, зокрема «O jakości intonacji pra­­słowiańskich» («Rocznik Slawis­tyczny», 1922, t. 9, № 2), «Grama­tyka połabska» (Lwów, 1929), «O pochodzeniu i praojczyźnie sło­wian» (Poznań, 1946), «Język polski. Pochodzenie. Powstanie. Rozwój» (Warszawa, 1951). Укр. мові при­святив дослідж. «Z fonetyki ma­­łoruskiej» (1916), «Drobiazgi z morfologii małoruskiej» (1925), «Początki języka ukraińskiego» (1954), «Ze spostrzeżeń nad ję­­zykiem Tarasa Szewczenki» (1962). Написав рец. на праці «Gram­matik der ruthenischen (ukraini­schen) Sprache» («Граматика руської (української) мови», Відень, 1913) С. Смаль-Стоцького та Т. Ґартнера, «Проба упорядкування українських говорів» («Записки НТШ», Л., 1914, т. 117–118) І. Зілинського. Майже всі україніст. праці Л.-С. перевид. у кн. «Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego» (Warszawa, 1957).

Літ.: P. Zwoliński. Tadeusz Lehr-Spła­wiński jako badacz języków wschodnio­słowiańskich // Slavia orientalis. 1965. Rocznik 14, № 3; K. Polański. Tadeusz Lehr-Spławiński // Lingua poznaniensis. XII–XIII. Poznań, 1968.

Т. Б. Лукінова

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Т. Б. Лукінова . Лер-Сплавінський Тадеуш // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=54406 (дата звернення: 23.04.2021)