Лесик Борис Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лесик Борис Васильович


Лесик Борис Васильович

ЛЕ́СИК Борис Васильович (02. 06. 1915, м-ко Корнин Сквир. пов. Київ. губ., нині смт Попільнян. р-ну Житомир. обл. – 06. 12. 1997, с. Новосілки Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1962), проф. (1963). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Глухів. с.-г. ін-т (Сум. обл., 1938). Відтоді працював у ВНДІ луб’яних культур (м. Глухів): дир. дослід. госп-ва, від 1946 – заст. дир. з вироб-ва, 1949–54 – зав. лаб. приготування та переробки сировини луб’я­них культур, 1954–59 – заст. дир. з наук. роботи; 1959–60 – зав. відділу наук. інформації Укр. НДІ землеробства (Київ); 1960–67 – ректор, зав. каф. рос­линництва Житомир. с.-г. ін-ту; 1967–87 – ініціатор створення і зав., 1987–95 – проф. каф. технології зберігання та переробки продукції рослинництва (створив при ній лаб. з оцінювання якості і переробки продукції рос­линництва) Нац. аграр. ун-ту (Київ). Наук. дослідження: агротех. і технол. засоби підвищення врожайності та якос­ті конопель, льону й ін. волокнистих культур; застосування добрив для забезпечення продуктивності цукр. буряків; зміни технол. яко­стей шишок хмелю залежно від агротехніки вирощування, режимів і способів збе­рігання; тех­нології зберігання й перероблення картоплі і плодо­овоч. продукції. Запропонував метод зберігання соломи підвищеної вологості.

Пр.: Первичная обработка конопли. Москва, 1954 (спів­авт.); Приемы повы­шения качества лубяного волокна (конопля, кенаф и джут). Москва, 1958; Получение волокна из конопляного луба. Мос­ква, 1958; Зберігання і переробка сільськогосподарської продукції з осно­­вами стандартизації: Навч. посіб. К., 1983 (спів­авт.); Технологии уборки, ка­­чество и сохраняемость корнеплодов сахарной свеклы // Сахар. пром-сть. 1987. № 12.

Літ.: Б. В. Лесику – 80 // За с.-г. кадри. 1995, 2 черв.

Статтю оновлено: 2016