Лесів Михайло - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лесів Михайло

ЛЕ́СІВ Михайло (03. 05. 1928, с. Стара Гута Бучац. пов., нині у складі с. Завадівка Монастирис. р-ну Терноп. обл. – 15. 07. 2016, м. Ольштин Вармін.-Мазур. воєводства, Польща) – український мово­знавець у Польщі. Д-р (1962), д-р габіліт. (1973), проф. (1984). Чл. УВАН, НТШ. До Польщі переїхав 1945. Вивчав полоністику в Люблін. катол. ун-ті (закін. 1955). Працював в Ін-ті мово­знавства Польс. АН (Краків, 1955–56); відтоді – в Ун-ті М. Кюрі-Склодовської (Люблін): від 1969 – доц. і кер. закладу рос. мови, дир. Ін-ту рос. і слов’ян. філології, 1981–84 – декан гуманітар. ф-ту, водночас від 1983 – проф. 1973–74 викладав у Гарвард. (Кембридж), 1986 – у Мін­несот. (Міннеаполіс; обидва – США) ун-тах. Від 1993 – звич. проф. УВУ в Мюнхені. Чл. Ком-ту слов’янознавства Польс. АН, голова Комісії польс.-укр. культур. зв’язків Відділу Польс. АН у Любліні (від 2001), чл. Укр. нац. комісії з питань правопису при КМ України (від 1995). Автор праць з діалектології, фольк­лору, ономастики, літ. антропоні­мії, історії укр. та ін. слов’ян. мов.

Пр.: Terenowe nazwy własne Lubel­szczyzny. Lublin, 1972; Folklor pogranicza polsko-ukraińskiego // Literatura ludowa i literatura chłopska. Lublin, 1977; Współ­czesne podania ludowe. Wybór, wstęp i opracowanie... Lublin, 1982; Наші імена // Наша культура. 1983. № 2–9; Cu­­downy bijak. Bajki ludowe współcześnie pisane. Wstęp, opracowanie... Warszawa, 1984; Ukraina wczoraj i dziś. Lublin, 1994; 1995; Українські говірки в Польщі. Вар­­шава, 1997; Rola kulturotwórcza Ukraiń­­skiej Cerkwi Greckokatolickiej. Lublin, 1999; 2001; Recensio. Про прочитані книж­­ки та їх авторів. Перемишль, 2012.

Літ.: Bibliografia prac prof. dr. hab. Michała Łesiowa... 1988; Scripta ma­­­nent. Bio-Bibliografia Profesora Michała Łesiowa na Osiemdziesiąt-lecie Urodzin. 2009; Z lubelskich badań nad Słowiańsz­czyzną Wschodnią. Księga dedy­­kowana Profesorowi Michałowi Łesio­­wowi. 2010 (усі – Люблін).

С. Заброварний

Статтю оновлено: 2016