Лесьневський Станіслав - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лесьневський Станіслав

ЛЕСЬНЕ́ВСЬКИЙ Станіслав (16(28). 03. 1886, м. Серпухов, нині Моск. обл. – 13. 05. 1939, Варшава) – філософ, математик. Д-р філософії (1912). Закін. Іркут. г-зію (Росія, 1903), вивчав філософію і математику в ун-тах Ляйпциґа, Гайдельберґа, Цюриха та Мюнхена. Від 1910 у Львів. ун-ті студіював філософію та математи­ку, цікавився алгеброю логіки Е. Шредера, логіч. парадоксами, теоріями відношень та ймовірностей. Перші ґрунт. лекції з матем. логіки прослухав, відвідуючи курс Я. Лукасевича. 1913 виїхав до Варшави. Представник львів.-варшав. філос. школи. 1915–18 – учитель польс. г-зії у Москві. Опублікував пред­ставлені у Львові результати дослідж. із мереології – формал. теорії, яка давала змогу уникнути парадоксів теорії мно­жин. Повернувся до Варшави, де вивчав матем. логіку. Від 1919 – зав. каф. філософії й математики Варшав. ун-ту. 1927–39 надрукував низку статей з логіч. та матем. проблематики. Попри новаторство дослідж. Л., тогочасна наук. спільнота не оцінила належно його ідей. Від 1936 – звич. проф. Варшав. ун-ту. Логіка Л. складається з прототетики (класич. двознач. числення висловлювань), онтології (утвореної додаванням логіч. константи й кількох правил виведення) і мереології (числення імен). Автор ідеї використання числення імен як логіч. методу аналізу філос. проблем. Розробляв числення часових (хронологія) та простор. (стерео­логія) висловлювань. Для неелементар. онтології й мереології побудував теорію синтаксич. категорій, яку мав намір застосовувати як метатеор. ор­ганон для всіх дедуктив. наук. Цю теорію розвивали К. Айдукевич, А. Тарський.

Пр.: Przyczynek do analizy zdań egzys­­tencjalnych // Przegląd Filozoficzny. 1911. T. 14; Próba dowodu ontologicznej zasady sprzeczności // Там само. 1912. T. 15; Krytyka logicznej zasady wyłączonego środka // Там само. 1913. T. 16; О pod­stawach matematyki. I–V // Там само. 1927. T. 30; 1928. T. 31; 1929. T. 32; 1930. T. 33; 1931. T. 34; Grundzüge eines neuen System der Grundlagen der Mathematik [Fundamentals of a New System of the Foundations of Mathematics] // Fundamen­ta Mathematicae. 1929. T. 14; On Definiti­ons in the So-Called Theory of Deduc­tion. Polish Logic, 1920–1939. Oxford, 1967.

А. С. Синиця

Стаття оновлена: 2016