Лефельдт Вернер - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лефельдт Вернер

ЛЕ́ФЕЛЬДТ Вернер (Lehfeldt Werner; 22. 05. 1943, м. Перлеберґ, Німеччина) – німецький мовознавець. Д-р га­біліт. (1973), дійс. чл. та віце-пре­зидент АН у Ґеттінґені (Німеччина), чл.-кор. Хорват. АН. Вивчав рос. та англ. мови в Ін-ті іноз. мов і перекладу Ун-ту Майнца (1962), славістику, історію, заг. мовознавство, соціологію у Гам­бур. ун-ті (1962–63 та 1965; оби­два – Німеччина), славістику у Сараєв. (1965–66) та Рур. (м. Бо­хум, Німеччина, 1966–67) ун-тах. Працював в останньому 1967–73 наук. асист. славіст. семінару; 1976–92 – ординар. проф., вод­ночас 1984–92 – кер. Ін-ту викладання мови Констант. ун-ту (Німеччина). Від 1991 – на каф. слов’ян. філології Ґеттінґен. ун-ту. Викладав також в ун-тах Бохума, Базеля, Цюриха та Женеви. Від 2011 – на пенсії. Співзасн. (1983), ред. (від 1991) ж. «Russian Linguistics». Наук. праці присвяч. синхрон., діахрон., типол. вивчен­ню слов’ян. мов, зокрема й укра­їнської.

Пр.: Das serbokroatische Aljamiado-Schrifttum der bosnisch-hercegovinischen Muslime. München, 1969; Das System der Präsensformenbildung in der moder­­nen ukrainischen Literatursprache (im Ver­gleich mit anderen slavischen Sprachen) // Slavistische Studien zum IX. Internatio­nalen Slavistenkongreß in Kiev 1983. Köln; Wien, 1983; Система образования словоформ настоящего времени в современном украинском литературном языке // Slavia Orientalis. 1984. № 33; Einführung in die morphologische Konzeption der slavischen Akzentologie. München, 1993; Einführung in die Sprach­wissenschaft für Slavisten. München, 1995; Спряжение украинского и русского гла­голов и морфологическая типология славянских языков. Москва, 2003; Акцент и ударение в русском языке. Мос­ква, 2006.

М. І. Зимомря, І. М. Зимомря

Стаття оновлена: 2016