Лехан Валерія Микитівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лехан Валерія Микитівна

ЛЕХА́Н Валерія Микитівна (17. 11. 1944, Полтава) – лікар. Д-р мед. н. (1992), проф. (1996). Засл. діяч н. і т. України (2012). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1967). Працювала лікарем. 1973–75 – ст. н. с. Криворіз. НДІ гігієни праці та профес. захворювань (Дніпроп. обл.); від 1975 – у Дніпроп. мед. академії: від 1992 – зав. каф. соц. медицини, орг-ції й упр. охороною здоров’я ф-ту післядиплом. освіти. Наук. дослідж.: обґрунтування структур. перетворень в охороні здоров’я та упр. якістю мед. обслуговування. Визначила пріоритетні напрями розвитку системи охорони здо­ров’я на основі дослідж. розміру і структури потенцій. втрат насел. через передчасну смерть та інвалідність; запропонувала модель орг-ції первин. мед.-сан. допомоги на засадах сімей. ме­дицини.

Пр.: Стратегічні напрямки розвитку системи охорони здоров’я в Україні, 2001–2002. K., 2001 (англ. мовою – 2002); Health care system in transition: Ukraine. Copenhagen, 2004; Шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні. 2005–2006. K., 2005 (англ. мо­вою – 2007); Стратегія розвитку охорони здоров’я: Український вимір. К., 2009; Економіка охорони здоров’я: Підруч. В., 2010 (усі – спів­авт.).

Літ.: Професор Валерія Микитівна Лехан (до 60-річчя від дня народж.) // Мед. перспективи. 2004. Т. 9, № 4; Кряч­кова Л. В., Борвинко Э. В. Валерия Никитична Лехан – ученый и организатор здравоохранения современнос­ти // Тезисы докл. науч. конф. «Мед. профессура СССР» (Москва, 19 мая 2009). Москва, 2009.

Л. В. Крячкова

Стаття оновлена: 2016