Лешка Олдржих - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лешка Олдржих

ЛЕ́ШКА Олдржих (Leška Oldřich; 16. 06. 1927, м. Яблонець-над-Нисоу, нині Чехія – 09. 08. 1997, Прага) – чеський мовознавець. Д-р філос. н. (1968). Закін. Карлів ун-т у Празі (1951). Працював в Ін-ті чес. мови, Слов’ян. ін-ті Чес. АН (1956–68, 1970–87, 1989–97), архіві Чес. АН (1987–89) у Празі; водночас від 1987 вів теор. лінгвіст. семінари у Карловому ун-ті. 1968–70 читав лекції в ун-тах США. Наук. дослідж.: теор. і опи­сова граматика укр., рос., чес. мов; перекладна лексикографія; семіотика; історія європ. мово­знавства. Вивчав систему укр. консонантизму, здійснив описи укр. говірки Сх. Словаччини. Керував підготовкою регіон. зб. текстів укр. говорів Сх. Словаччини «Розповіді з Підкарпаття» (Нью-Йорк; Прага; К., 1998, спів­авт.). Співавтор 2-том. праці «Русская грамматика» (Прага, 1979), низки переклад. словників. За ред. Л. видано кн. «Svě­tová jazykovědná rusistika, ukra­jinistika a bělorusistika, 1963–1965» (Praha, 1967).

Пр.: Говор села Убля восточной Сло­вакии: Этюды по украинской диалектологии. Praha, 1973; Prízvukový systém nářeči vesnice Zvala na východním Slo­vensku. Praha 1973; Очерк по морфологии села Звала Восточной Словакии. Прага, 1979. Кн. 1. Глагольное формообразование; 1980. Кн. 2. Именное фор­мообразование; К корреляционной структуре украинского консонантизма в сопоставлении с чешским и русским // Зіставне дослідж. укр., чес. та рос. мов: Зб. К., 1987; Mluvnice současné ukrajin­činy. Praha, 2001 (спів­авт.).

Літ.: M. Savický. Oldřich Leška // Jazy­­kovědné aкtuality. 1987. Roč. 24; Олдржих Лешка // Мовознавство. 1997. № 4–5; L. Lešková, R. Šišková. Bibliografie prof. Oldřicha Lešky // Časopis pro moderní filologii. Praha, 1997. Т. 79, č. 2; R. Šiš­ková. Oldřich Leška – dialektolog // Там само.

М. І. Мушинка

Стаття оновлена: 2016