Лещенко Антон Фадейович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лещенко Антон Фадейович

ЛЕ́ЩЕНКО Антон Фадейович (01(13) .08. 1880, м-ко Жлобин Могильов. губ., нині місто Гомел. обл., Білорусь – після літа 1954, м. Челябінськ, РФ) – археолог, історик. Приват-доц. археології (1920), доц. давньої історії (без захисту канд. дис., 1937). Закін. Ніжин. істор.-філол. ін-т (1904). Відтоді учителював у чол. г-зії в м. Самарканд (нині Узбекистан); 1913 переїхав у м. Катеринодар (нині Краснодар, РФ). До 1920 викладав історію, латину та географію в 1-й чол. г-зії; 1920–22 працював на робітн. ф-ті; 1922–32 – у Кубан. пед. ін-ті; водночас був зав. відділ. нар. освіти Кубано-Чорномор. архів. упр.; 1924–27 – дир. Наук. музею (на короткий час об’єднав усі осн. музеї Краснодар. краю). Актив. чл. Т-ва любителів вивчення Кубан. обл. (від 1923), співголова однієї із секцій Літ.-істор. і етнол. т-ва (1924), співроб. секції археології, антропології, етнографії та історії мист-в Пн.-Кавказ. бюро краєзнавства. 1930 звільнений з роботи, у січні 1932 висланий за межі краю. Викладав історію у пед. ВНЗах м. Чебоксари (1932–34) та Вологда (1934–39; обидва – РФ); Моск. ін-ті іноз. мов (1939–41). У листопаді 1941 евакуйов. до м. Пенза (РФ), де працював у місц. пед. ін-ті; 1942–54 – доц., водночас 1946–47 – в. о. зав. каф. Челябін. пед. ін-ту. Під час 2-ї світ. війни підготував дис. «Происхождение славянства и термина Русь» (не захищав).

Пр.: О времени сооружения мегалитических памятников Северо-Западного Кавказа // Изв. Об-ва любителей изучения Краснодар. края. Вып. 9. Краснодар, 1925; К вопросу о происхождении южно-украинского казачества // Тр. Северо-Кавказ. ассоц. н.-и. ин-тов: Сб. статей по экономике и культуре. Вып. 1. Краснодар, 1927; Кубань и Черноморье. Краснодар и его окрестности. Экскурсионные маршруты по Кубанскому округу и Северо-Западному Кавказу. Краснодар, 1927 (спів­авт.); Краснодар як культурно-економічний і революційний центр Кубані // Новим шляхом. 1928. № 2–3; Из истории украинской колонизации Кубани // Тр. Кубан. пед. ин-та. Вып. 4(1). Краснодар, 1930; Матеріяли до орнаментики дольменів на Північно-Західному Кавказі // Антропологія: Річник Кабінету антропології ВУАН. Т. 4. К., 1930.

Літ.: Есипенко Л. М. А. Ф. Лещенко и Кубанский научный музей // Художествен. музей в контексте истории. Краснодар, 2000; История и историки: нам 70 лет. Исторический факультет ЧГПУ: прошлое, настоящее, будущее. Челябинск, 2006.

В. К. Чумаченко

Стаття оновлена: 2016