Лещинський Аркадій Пилипович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лещинський Аркадій Пилипович

ЛЕЩИ́НСЬКИЙ Аркадій Пилипович (20. 06. 1925, Київ – 02. 01. 1994, Одеса) – лікар. Д-р мед. н. (1963), проф. (1966). Засл. діяч н. і т. України (1992). Держ. премія СРСР (1985). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Київ. мед. ін-т (1947). Працював 1951–57 в Укр. н.-д. сан.-хім. лаб. (Одеса); 1957–59 – в Одес. фармацевт. ін-ті; від 1959 – в Укр. НДІ мед. ре­абілітації та курортології (Одеса): зав. лаб. експерим. терапії. Відп. ред. щорічника «Ревматизм» (1974–76). Фахівець у галузях курортології, теор. та клін. фармакології і ревматології. Ви­вчав вплив радіоактив. препаратів та отруй. речовин на живі організми. Брав участь у розробленні нового напряму – радіофармакології, а також методів відновлювал. лікування травм і захворювань кістк.-су­глоб. апа­рату. Автор розділу в «Руководстве по токсикологии отравляющих веществ» (К., 1964).

Пр.: Радиоактивные вещества в фар­макотерапии и диагностике. 1959; Радиофосфорная диагностика в онкологии. 1968 (спів­авт.); Лечение воспали­тельных заболеваний (пелоидотерапия, противовоспалительные препараты и их сочетания). 1976 (спів­авт.); М. А. Яси­новский. 1977 (спів­авт.); Реабилитаци­онная терапия при травмах костно-су­ставного аппарата. 1982 (спів­авт.); усі – Київ.

О. Л. Седлецький

Стаття оновлена: 2016