Коряк Володимир Дмитрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Коряк Володимир Дмитрович


Коряк Володимир Дмитрович

КОРЯ́К Володимир Дмитрович (справж. – Блумштейн Волько; 02(14). 01. 1889, м. Слов’янськ, нині Донец. обл. – 22. 12. 1937, Харків) – літературознавець, кри­­тик. Чл. літ. орг-цій «Гарт», ВУСПП. За участь у с.-д. гуртках висланий 1915 у Тургай. край (нині Казахстан). Після Лютн. ре­­волюції 1917 повернувся в Укра­­їну. Чл. УПСР, від 1919 – Укр. КП (боротьбистів), від 1920 – КП(б)У. Працював 1919–20 в установах Наркомосу у Харкові та Києві. 1921–24 – у ж. «Шлях мистецтва», г. «Вісті»; 1925–36 – проф. Харків. ун-ту; зав. каф. іс­­торії укр. літ-ри, зав. кабінету рад. літ-ри Ін-ту ім. Т. Шевченка (Харків). Під час літ. дискусії 1925–28 був одним із гол. опонентів М. Хвильового. К. належить розвідка «Тарас Шевченко» (Х., 1919–20, 5 вид.). Праці К. відзначаються вульгарно-соц. розумінням худож. творчості. 1 жовтня 1937 за­арешт., за звинуваченням у бурж. націоналізмі засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1956.

Пр.: До брами. К., 1913; Українська державність і нова роль «Просвіт». Вовчанськ, 1918; Нарис історії української літератури. Х., 1925; Українська література: Конспект. Х., 1928; Нарис історії української літератури: У 2 т. Х., 1929; Життя Тараса Шевченка. Х., 1929; 1930; Селянський Бетховен: Творчість В. Стефаника. Х., 1929; В боях: Ст. і ви­­ступи 1925–1930. Х., 1933.

Літ.: Наєнко М. Літературознавство і критика: 1917–1940 // Історія укр. літ-ри ХХ ст. (1910–1930-ті рр.). Кн. 1. 1993; Дон­­чик В. Українська література ХХ ст. // Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 1926–2001: Сторінки історії, 75. 2003; Наєнко М. Історія українського літературознавства і критики: Навч. посіб. 2010 (усі – Київ).

Статтю оновлено: 2014