Лещук Олександр Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лещук Олександр Олександрович

ЛЕЩУ́К Олександр Олександрович (18. 11. 1958, смт Юго-Камський Перм. краю, РФ) – фахівець у га­лузі комп’ютерного матеріало­знавства. Д-р тех. н. (2004). Закін. Київ. політех. ін-т (1982). Відтоді працює в Ін-ті надтвердих матеріалів НАНУ (Київ): від 2006 – зав. відділу фіз.-мех. вла­стивостей надтвердих і композиц. матеріалів. Наук. дослідж. у галузі комп’ютер. моделювання технол. процесів отримання функціонал. матеріалів і виробів в екстремал. умовах високих тисків і т-р.

Пр.: Компьютерное моделирование областей кристаллизации алмаза в аппаратах высокого давления // ПМ. 2001. Т. 37, № 7; Компьютерное моделирование процессов теплопереноса при инжекционном литье изделий слож­ных форм // СМ. 2009. № 2; Compu­tational modeling of superhard materials synthesis // Comp. Mater. Sci. 2010. Vol. 49, № 1; Thermomechanical approach to the modeling of HP–HT material pro­cessing // J. Phys. Conf. Ser. 2012. Vol. 377; Комп’ютерне моделювання інжекційного лиття керамічних виробів різного функ­ціонального призначення // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Сер. Машинобудування. 2012. № 66.

С. А. Клименко

Статтю оновлено: 2016