Лєві Леонід Ісакович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лєві Леонід Ісакович

ЛЄВІ́ Леонід Ісакович (21. 08. 1949, м. Ворошиловград, нині Луганськ) – кібернетик, фахівець у галузі автоматизації технологічних процесів. Д-р тех. н. (2000), проф. (2002). Закін. Ворошиловгр. маш.-буд. ін-т (1971). Працював 1976–2014 у Луган. аграр. ун-ті: 2000–14 – зав. каф. фіз.-мат. дисциплін; 2014–15 – проф. каф. екон. кібернетики й інформ. технологій і каф. машиновикористання та вироб. навч., від 2015 – зав. каф. приклад. математики, інформатики та матем. моделювання Полтав. тех. ун-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – сучасні матем. моделі та інформ. технології в іден­тифі­кації і керуванні склад. тех. системами в умовах невизначеності.

Пр.: Оперативное управление инже­нерными сетевыми системами. Лг., 2001; Оперативне управління системами сільськогосподарського водопостачання та зрошувальними системами: Навч. посіб. Лг., 2001; Вища математика. Лінійна, векторна алгебра і аналітична геометрія: Навч. посіб. Лг., 2009 (співавт.); Нейросетевой под­ход к оптимизации процесса орошения // Наук. вісн. Луган. аграр. ун-ту. Сер. Тех. науки. 2013. № 51 (співавт.); Моделювання залежностей «багатовимірний вхід–вихід» для автоматизації процесів керування в умовах невизначеності // Вісн. Полтав. аграр. академії. 2015. № 4.

А. М. Онищенко

Стаття оновлена: 2016