Лєсков Олександр Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лєсков Олександр Михайлович

ЛЄСКО́В Олександр Михайлович (19. 05. 1933, Харків) – археолог. Д-р істор. н. (1975). Закін. Харків. ун-т (1955). Працював у Ін-ті археології АН УРСР (Київ): від 1965 – ст. н. с. Провів розвідки на Керчен. п-ові (1959–61), керував Пд.-Укр. (1961–63) і Керчен. (1964–67) новобуд. експедиціями. 1968 очолив найбільшу в УРСР Кахов. новобуд. експедицію (від 1971 – Херсон. по­стійнодіюча експедиція на правах відділу). 1973 за звинуваченням у проявах сіонізму в експедиції у руслі заг. політ. реакції, що настала після зміни кер-ва КПУ, Л. звільнено з роботи, а експедицію фактично зни­щено. 1973–74 – співроб. Ін-ту кібернетики АН УРСР (Київ); 1974–81 – Музею історії релігії та атеїзму (Ленінград, нині С.-Пе­тербург); від 1981 – зав. відділу археології Держ. музею мист-ва народів Сходу (Москва). Тоді ж очолив Пн.-Кавказ. новобуд. екс­педицію. 1985 розпочав широку закордонну виставк. роботу му­зею (Болгарія, Іспанія, Швейцарія, Італія, Німеччина, Мексика, Колумбія), читав лекції зі сх.-єв­роп. археології в ун-тах Європи. 1997 емігрував до США, де про­довжує наук. і викладац. роботу в Каліфорній., Техас. та Пенсиль­ван. ун-тах (курс «Археологія України та Півдня Східної Європи»). 2005–07 за грантом Фонду Фулбрайта читав лекції у Київ., Харків. і Таврій. (Сімферополь) ун-тах.

Пр.: Горный Крым в 1 тысячелетии до наше эры. К., 1965; Скарби курганів Херсонщини. К., 1974; Курганы, находки, проблемы (Из истории мировой культуры). Ленинград, 1981; Мо­гильник Фарс/Клады. Памятник перехода от эпохи бронзы к раннему железному веку Северного Кавказа. Москва, 1999 (спів­авт.); Меоты Закубанья в середине VІ – начале ІІІ века до н. э. Некрополи у аула Уляп. Погре­бальные комплексы. Москва, 2005 (спів­авт.).

Літ.: Болтрик Ю., Ніколова А., Отро­щенко В. До 70-річчя Олександра Михай­ловича Лєскова // Археологія. 2003. № 3; Эрлих В. Р., Полин С. В. К юбилею Александра Михайловича Лескова // Рос. археология. 2013. № 3.

С. В. Полін

Стаття оновлена: 2016