Лєсная Галина Мирославівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лєсная Галина Мирославівна

ЛЄСНА́Я Галина Мирославівна (Лісна; 20. 01. 1959, Львів) – славіст, мовознавець, культуролог. Канд. філол. н. (1988). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2010). Закін. Львів. ун-т (1982). Працювала у Дипломат. академії МЗС РФ, Моск. держ. лінгвіст. ун-ті, на Курсах укр. мови у Культур. центрі України в Москві; від 2000 – у Моск. держ. ін-ті міжнар. відносин (ун-ті) МЗС РФ: від 2012 – проф. каф. мов країн Центр. і Пд.-Сх. Європи; водночас від 2008 – у Рос. держ. гуманітар. ун-ті: від 2011 – проф. каф. країн пострад. зарубіжжя. Викладає укр. та польс. мови як іноз. Віце-президент Міжнар. асоц. україніс­тів (2002–08, від 2013). Президент Рос. асоц. україністів (2009) та організаторка її конф.: 1-а конф. (2010), 2-а міжнар. наук.-практ. конф. «Цивілізаційно-культурні зв`язки Росії та України» (2011), 3-я конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка «Українська історія, культура і національна думка у спадщині Тараса Шевченка: досвід переосмислення від 19 століття до сьогодення» (2014). Наук. дослідж.: методика викладання укр. та польс. мов як іноз.; перекладознавство; лінгвокраїно­знавство; міжслов`ян. культурні зв`язки, зокрема укр.-рос.-польс. літ. зв`язки на межі 19–20 ст. Співавторка баз. підручника з польс. мови для вузів «Практический курс польского языка», який витримав 6 вид. (1-е – 2005, останнє – 2014), авторка двох перших у сучас. Росії підручників з укр. мови як іноз. «Учебник укра­инского языка. Уровень А1» та «Украинский язык для стран СНГ» (обидва – 2010; усі – Мос­ква).

Пр.: Українська мова як iноземна в Росiї: до проблеми концепцiї викладання // Мат. V Мiжнар. конгресу українiстiв. Мовознавство: Зб. наук. ст. Чц., 2003; Литературное объединение «Молодая Муза» у истоков украинского символизма // Вест. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2003. № 3; Украинистика в современной России и роль Российской ассоциации украинистов в ее становлении и развитии // 1-я конф. Рос. ассоц. украинистов. Мат. научно-практ. конф. Москва, 2011; Де, кого і для чого: до питання про уніфікацію процесу навчання української мови як іноземної // Те­орія і практика викладання укр. мови як іноземної. 2016. Вип. 12; Специфика перевода с украинского языка на русский (как проблема обучения переводу близкородственных языков) // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах. VIII Междунар. науч. конф., Челябинск, 20–22 апреля 2016 г. Челябинск, 2016.

В. К. Чумаченко

Стаття оновлена: 2016