Лѣтопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лѣтопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи

«Лѣ́ТОПИСЬ ЕКАТЕРИНОСЛА́ВСКОЙ УЧЕ́НОЙ АРХИ́ВНОЙ КОМИ́ССІИ» – друковане видання Катеринославської губернської вченої архівної комісії. Загалом вийшло 10 вип. за ред. А. Синявського: 1-й – 1904; 2-й і 3-й – 1905; 4-й – 1908; 5-й – 1909; 6-й – 1910; 7-й – 1911; 8-й – 1912; 9-й – 1913; 10-й – 1915. На сторінках «Лѣтописи...» опубл. документи з архівів Коша Запороз. Січі, Катеринослав. губерн. правління та духов. консисторії, місц. церков і родин. архівів; актові й наративні джерела (переважно 2-ї пол. 18 – 1-ї пол. 19 ст.) з історії запороз. козацтва, місц. краю, православ. Церкви та історії України загалом; істор. і літ. розвідки М. Би­кова, В. Біднова, В. Данилова, Д. Дорошенка, В. Машукова, Я. Новицького, І. Огієнка, В. Пічети, А. Синявського, А. Скриленка, Д. Яворницького та ін.

Літ.: «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (1904–1915): Бібліогр. довід. К., 1991.

ДА: Дніпроп. істор. музей, відділ ру­­кописів. Ф. 10, спр. 955, арх. 18 206–18 221, 18 946, 18 981.

С. В. Абросимова

Стаття оновлена: 2016