Лѣтопись Историко-Филологическаго Общества при Императорскомъ Новороссійскомъ Университетѣ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лѣтопись Историко-Филологическаго Общества при Императорскомъ Новороссійскомъ Университетѣ

«Лѣ́ТОПИСЬ ИСТО́РИКО-ФИЛОЛОГИ́ЧЕСКАГО О́БЩЕСТВА ПРИ ИМПЕРА́ТОРСКОМЪ НОВОРОССІ́ЙСКОМЪ УНИВЕРСИТЕ́Тѣ» – наукове видання. Виходило 1890–1916 в Одесі (загалом 25 томів). 1892 у його структурі ви­окремився візант. (1900 перейм. у візант.-слов’ян.), 1904 – пед. відділи. Висвітлювало переважно проблеми візантиністики, зокрема слов’ян. і давньорус. мотиви у візант. історії та літ-рі; вміщувало матеріали, звіти про діяльність, праці чл. Істор.-філол. т-ва й ін. ун-тів. Серед дописувачів – І. Линниченко, Б. Ляпунов, О. Маркевич, О. Никитський, В. Ястребов, О. Петров.

Літ.: 15-летие ИФО при имп. Новороссийском университете (1889–1904). О., 1905.

Д. П. Урсу

Стаття оновлена: 2016