Лигун Анатолій Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лигун Анатолій Олександрович


Лигун Анатолій Олександрович

ЛИГУ́Н Анатолiй Олександрович (25. 06. 1947, с. Попельнасте Олександрiй. р-ну Кiровогр. обл. – 01. 03. 2008, м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл.) – математик. Д-р фiз.-мат. н. (1986), проф. (1987). Засл. діяч н. і т. України (1994). Держ. премія Укра­їни в галузі н. і т. (1994). Закiн. Днiпроп. ун-т (1971). У 1974–2008 працював у Дніпродзерж. тех. ун-ті: 1984–98 – зав. каф. вищої математики, 1998–2008 – проф. каф. приклад. математики та матем. моделювання. Напрями наук. дослідж.: точні результати з обчислення найкращих наближень класів періодич. функцій тригонометрич. поліномами і сплайнами; екстремал. властивості поліномів і сплайнів; найкращі односторонні наближення класів функцій поліномами, сплайнами, цілими функціями експоненціал. типу; точні нерівності типу Джек­сона та Колмогорова; оптимал. відновлення функцій, функціоналів, операторів; асимптотично оптимал. вибір вузлів сплайнів; асимптотично оптимал. ме­тоди відновлення кривих і повер­хонь; нові методи опису опуклих поверхонь і розв’язання на цій основі ряду геом. задач; теорія вейвлетів та методи обробки сигналів.

Пр.: Аппроксимация с ограничениями. К., 1982; Экстремальные свойства полиномов и сплайнов. К., 1992; Опти­мальное восстановление функций и функционалов. Дн., 1994; Асимптотические методы восстановления кривых. К., 1997; Geometry of convex surfaces // East J. Approximation. 2002. Vol. 8, № 1; On Asymptotical Behavior of the Optimal Linear Spline Interpolation Error of C2 Func­tions // Там само. 2006. Vol. 1; Об адап­тивно-оптимальном методе декодирования сигнала при заданном методе кодирования в R2 // Управляющие сис­темы и машины. 2008. № 2 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016