Лизанець Петро Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лизанець Петро Миколайович


Лизанець Петро Миколайович

ЛИ́ЗАНЕЦЬ Петро Миколайович (02. 07. 1930, с. Ізвор, нині Родниківка Сваляв. р-ну Закарп. обл.) – мовознавець. Батько М. Фабіан. Д-р філол. н. (1971), проф. (1972). Засл. діяч н. і т. України (1995). Закін. Ужгород. ун-т (1953), де й працює від 1956: від 1966 – зав. каф. угор. філології, водночас 1974–84 – декан філол. ф-ту, 2008–12 – гуманітарно-природн. ф-ту з угор. мовою навч., від 1988 – дир. Центру гунґарології при Ун-ті. Вивчає проблеми укр. й угор. діалектології, лексикографії та лінгвогеографії. Засн. і гол. ред. ж. «Acta Hungarica» (від 1990) та «Вісника Закарпатського угорськомовного наукового товариства» (від 1994). Співавтор і заст. голови Міжнар. редколегії «Общекарпатского диалектологического атласа» (вып. 1, Кишинев, 1989; вып. 2, Москва, 1994; вып. 5, Bratislava, 1997; вып. 6, Budapest, 2001; вып. 7, Белград; Нови Сад, 2003); автор «Українсько-угорського словника сталих словосполучень та виразів», «Угорсько-українсь­кого словника сталих словосполучень та виразів» (обидва – 2009), співавтор і ред. «Українсько-угорського словника» (2005; 2008), «Magyar-ukrán szótár» (2009; усі – Ужгород). 2008–13 в Ужгороді видано наук. праці Л. у 30-ти томах. 2005 нагородж. орденом «Лицар. хрест» Угорщини за заслуги в підготовці фахівців з угор. мови й літ-ри.

Пр.: Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok (A kárpátontúli ukrán nyelvjárások anyaga alapján). Ungvár, 1970; Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья. Венгерско-украинские межъ­языковые связи. Будапешт, 1976; Атлас лексичних мадяризмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської області УРСР. Уж., 1976; Ук­ра­їнські південнокарпатські говірки Затисся Виноградівського району Закарпатської області. Уж., 2008; A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára (Társszerző Horváth Katalin). Ungvár, 2012–13; Гунгаристика в Ужгородському національному університеті. Уж., 2013.

Літ.: Фединишинець В. Феномен професора Лизанця. 1996; 2000; Бібліо­графічний покажчик праць професора Петра Лизанця: До 70-річчя від дня на­­родж. 2001; Покажчик наукових праць професора Петра Лизанця у багатотомному виданні (1957–2010). 2010 (усі – Ужгород).

Статтю оновлено: 2016