Лизунова Євгенія Василівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лизунова Євгенія Василівна

ЛИЗУНО́ВА Євгенія Василівна (31. 08. 1926, Дніпропетровськ – 16. 01. 1993, Алмати) – літературознавець, поетеса, перекладачка. Д-р філол. н. (1964), проф. (1968), чл.-кор. АН Казахстану (1975), засл. діяч науки Респ. (1982). Закін. Казах. ун-т (Алма-Ата, нині Алмати, 1946). Працювала 1950–93 в Ін-ті літ-ри і мист-ва АН Казахстану (Алмати): від 1961 – зав. відділу взаємозв’яз­ків літ-р. Друкувала від 1944 у періодиці власні вірші рос. мовою та переклади казах. поезії рос. мовою, від 1948 – літ.-крит. статті. Наук. дослідж.: проблеми сучас. казах. літ-ри, казах. істор. роману, літ. взаємозв’язки літ-р народів СРСР, творчість М. Ауезова. У ст. «Казахский ве­нок Кобзарю» («Казахстанская правда», 1964, 10 апреля), «“Укра­инская тема” в казахской литературе» // «Брат наш, друг наш: Сборник статей к 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко» (Алма-Ата, 1964) та ін. проаналізувала укр.-казах. літ. взаємо­зв’язки, вплив творчості поета на розвиток казах. літ-ри. Під її кер-вом видано «Очерк истории казахской советской литера­туры» (1958), «Историю казахской литературы» (1968–71, т. 1–3), бібліогр. покажчик «Казахские литературные связи (1917–1967)» (1968); авторка праць «Современный казахский роман» (1964), «Мастерство Мухтара Ауэзова» (1968), «Мухтар Ауэзов» (1980, співавт.; усі – Ал­ма-Ата), низки розвідок про перекл. творів Т. Шевченка казах. мовою, ст. «Казахська література і Т. Г. Шевченко» // «Шев­ченківський словник» (1976, т. 1), низки статей у вид. «Шевченківська енциклопедія» (2012–13, т. 1–4; 2015, т. 5–6; усі – Київ).

А. М. Калинчук

Стаття оновлена: 2016