Лико Дарія Василівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лико Дарія Василівна

ЛИ́КО Дарія Василівна (19. 02. 1947, с. Черемхів Коломий. р-ну, нині Івано-Фр. обл.) – вчений-агроном, еколог. Д-р с.-г. н. (1991), проф. (1991). Закін. Львів. с.-г. ін-т (1969). Відтоді працювала на Передкарп. с.-г. дослід. станції (м. Дрогобич Львів. обл.); від 1974 – в Укр. академії водного госп-ва (Рівне): від 1988 – зав. каф. меліорат. ґрунтознавства і землеробства, від 1998 – декан ф-ту менеджменту; 2000–06 – зав. каф. біології та приклад. екології, 2006–09 – декан психол.-природн. ф-ту, від 2009 – зав. каф. екології Рівнен. гуманітар. ун-ту. Наук. дослідж.: відтворення родючості ґрунтів та збаланс. природокористування, меліорація торф. ґрунтів і ґрунтів легкого гранулометрич. складу; питання радіоекології, зокрема особливості ведення с. госп-ва на забруднених радіонуклідами тер. Зх. Полісся.

Пр.: Проблемы и пути окультуривания мелиорируемых земель Полесья УССР. К., 1990; Фізична екологія: Навч. посіб. К., 2009 (спів­авт.); Біологія: Навч.-ме­тод. посіб. Р., 2009 (спів­авт.); Екологія: Навч. посіб. Р., 2010 (спів­авт.); Ґрунто­знавство: Практикум. Р., 2013 (спів­авт.).

Літ.: Лико Дарія Василівна: Бібліогр. покажч. Р., 2007.

О. К. Пилипчук

Стаття оновлена: 2016