Лиман Сергій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лиман Сергій Іванович

ЛИ́МАН Сергій Іванович (22. 05. 1966, с. Міндерла Краснояр. краю, РФ) – історик. Д-р істор. н. (2010). Закін. Харків. ун-т (1990). Працював у Харків. пед. ін-ті; від 1994 – у Харків. академії культури: від 2013 – зав. каф. турист. бізнесу. Досліджує проблеми медієвістики в Україні наприкінці 19 – на поч. 20 ст.

Пр.: Історичні погляди медієвістів в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наук. вісн. Харків. пед. ун-ту. Істор. науки. 1999. Вип. 2; Історія західних та південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.): Курс лекцій. К., 2001 (спів­авт.); Идеи в латах: Запад или Восток? Сред­невековье в оценках медиевистов Укра­ины (1804 – первая половина 1880-х гг.). Х., 2009; Историята на Първото Българ­ско царство в трудове и учебни курсове на украински изследователи (XIX – началото на XX в.) // Списание на Бъл­гарската академия на науките. София, 2010. № 5; Прищур строки в ромейский полдень: Византия эпохи Македонской династии в оценках историков Харьковского университета (XIX – начало XX вв.) // Нартекс. Byzantina Ukra­inensis. Т. 2. Х., 2013.

М. М. Каністратенко

Стаття оновлена: 2016