Лиманський Олександр Петрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лиманський Олександр Петрович

ЛИМА́НСЬКИЙ Олександр Петрович (05. 08. 1958, Харків) – фахівець у галузях молекулярної біології, біофізики, медичної та нанобіотехнології. Чоловік О. Лиманської. Д-р біол. н. (2008). Закін. Харків. ун-т (1980). Відтоді працював у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ; від 1996 – в Ін-ті мікробіології та імунології НАМНУ (оби­два – Харків): від 2003 – пров. н. с., від 2010 – гол. н. с. Вивчає структуру нуклеїн. кислот, питання боротьби з інфекц. захворюваннями вірус. і бактеріал. етіології; розробляє нанобіотехнол. підходи до візуалізації й маніпулювання поодинокими молекулами та клітинами. Брав участь у розробленні технології створення молекулярно-генет. тест-систем для ранньої детекції інфекц. збудників. Експеримен­тально довів можливість стиску­вання поодиноких молекул ДНК.

Пр.: Атомно-силовая микроскопия: от визуализации молекул ДНК и белков до измерения силы межмолекулярных взаимодействий // Успехи соврем. биологии. 2003. Т. 123, № 6; Видоспецифическая детекция ДНК Proteus vul­garis и Proteus mirabilis посредством по­лимеразной цепной реакции // ЖМЭИ. 2005. № 3 (спів­авт.); Визуализация элон­гационных комплексов Т7 РНК-поли­меразы с помощью атомно-силовой микроскопии // Молекуляр. биология. 2008. Т. 42, № 3 (спів­авт.); Молекуляр­ные технологии детекции возбудителя сибирской язвы посредством ПЦР раз­личных форматов // Биотехнология. 2013. № 3 (спів­авт.).

С. І. Похил

Стаття оновлена: 2016