Линник Анатолій Сидорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Линник Анатолій Сидорович


Линник Анатолій Сидорович

ЛИ́ННИК Анатолій Сидорович (04. 01. 1948, с. Морозівка Хмільниц. р-ну Вінн. обл. – 08. 05. 1996, Вінниця) – фахівець у галузі будівельної механіки. Д-р тех. н. (1993). Закін. Одес. інж.-буд. ін-т (1971), де й працював; від 1976 – у Вінн. тех. ун-ті: 1979–84 – декан буд. ф-ту, від 1984 – доц. каф. буд. конструкцій, від 1987 – доц., від 1994 – проф. каф. теор. та тех. механіки. Вивчав проблеми механіки у пром. та цивіл. буд-ві.

Пр.: О несущей способности сжа­тых стержней в условиях нелинейной ползучести // Пробл. ползучести и усадки бетона: Сб. Москва, 1974; Особенности построения решений в напряжениях и перемещениях при исследовании устойчивости стержней в условиях ограниченной нелинейной пол­зучести // Изв. вузов. Строительство и арх-ра. Новосибирск, 1978. № 2; О вычислении критических сил для систем с конечным числом степеней сво­­боды в условиях ограниченной нелинейной ползучести // Там само. 1980. № 1; Некоторые вопросы теории асимптотически предельных состояний же­­лезобетонных стержневых систем // Там само. 1989. № 6.

Статтю оновлено: 2016