Линник Микола Кіндратович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Линник Микола Кіндратович

ЛИ́ННИК Микола Кіндратович (20. 12. 1938, с. Горбасів Летичів. р-ну Кам’янець-Поділ., нині Хмельн. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Д-р с.-г. н. (1994), проф. (1995), акад. НААНУ (1999). Засл. діяч н. і т. України (2006). Премія УААН «За видатні досягнення в аграр. науці» (1999, 2006). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1960). Відтоді працював у навч.-дослід. госп-ві Харків. с.-г. ін-ту; від 1964 – в Ін-ті механізації та елек­трифікації с. госп-ва НААНУ (смт Глеваха Васильків. р-ну Київ. обл.): 1971–77 – зав. лаб. застосування орган. добрив, від 1977 – зав. відділу механізації приготування і внесення орган. добрив, 1980–94 – заст. дир. з наук. роботи, від 2006 – гол. н. с. Акад.-секр. (1994–2001), заст. акад.-секр. (2001–06) Відділ. ме­ханізації та електрифікації УААН. Наук. дослідж.: обґрунтування мех.-технол. основ інтегров. ме­тодів перероблення орган. відходів на високоякісні орган. добрива, методик, критеріїв і комп­лекс. тех.-екон. оцінки техноло­гій застосування орган. добрив; оптимізація технол. комп­лексів машин і обладнання для механізації процесів у рослинництві й тваринництві; питання енер­го­збереження та захисту довкілля.

Пр.: Индустриальная технология про­изводства кукурузы. Москва, 1983; Ма­шины и оборудование для производства и внесения органических удобрений: Конструкция и расчет. К., 1992; Механизация агрохимического обслуживания сельского хозяйства. К., 1992; Малая механизация в приусадебных хозяйствах. К., 1996; Проблема використання органічних добрив // ВАН. 1998. № 6; Технології і технічні засоби виробництва та використання органічних добрив. Глеваха, 2012 (усі – спів­авт.).

Літ.: Пастушенко В. С. Лінник Микола Кіндратович // Вчені у галузях механіза­ції, електрифікації та меліорації. Кн. 3. К., 2000.

А. Ф. Завгородній

Стаття оновлена: 2016